poniedziałek, 14 marca 2011

Serafiny

Serafiny są istotami stojącymi najwyżej pośród chórów anielskich. Niewiele o nich wiadomo. W Piśmie Świętym jest jeden fragment tekstu w księdze Izajasza z którego można wnioskować o podobieństwie serafinów do cherubów. Mają po sześć skrzydeł, które wykorzystują następująco: dwoma zakrywają twarz, dwoma okrywają swoje nogi a dwoma latają. Posiadają też kleszcze albo ręce zdolne uchwycić przedmioty. W tak niezwykły sposób wychwalają Pana Boga przed Jego Majestatem, że od ich głosu świątynia napełnia się dymem. Pismo Święte nie podaje jak dokładnie wyglądają, tak więc pozostaje nam tylko niewielkie wyobrażenie o nich.

W roku śmierci króla Ozjasza ujrzałem Pana siedzącego na wysokim i wyniosłym tronie, a tren Jego szaty wypełniał świątynię. Serafiny stały ponad Nim; każdy z nich miał po sześć skrzydeł; dwoma zakrywał swą twarz, dwoma okrywał swoje nogi, a dwoma latał. I wołał jeden do drugiego: Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów. Cała ziemia pełna jest Jego chwały. Od głosu tego, który wołał, zadrgały futryny drzwi, a świątynia napełniła się dymem. I powiedziałem: Biada mi! Jestem zgubiony! Wszak jestem mężem o nieczystych wargach i mieszkam pośród ludu o nieczystych wargach, a oczy moje oglądały Króla, Pana Zastępów! Wówczas przyleciał do mnie jeden z serafinów, trzymając w ręce węgiel, który kleszczami wziął z ołtarza. Dotknął nim ust moich i rzekł: Oto dotknęło to twoich warg: twoja wina jest zmazana, zgładzony twój grzech. I usłyszałem głos Pana mówiącego: Kogo mam posłać? Kto by Nam poszedł? Odpowiedziałem: Oto ja, poślij mnie!” (Iz 6,1-8)

W Apokalipsie znajduje się opis istot znajdujących się przy Tronie Pana Boga. Istoty te zawierają 4 twarze: lwa, wołu, ludzką i orła oraz wewnątrz są pełne oczu czym przypominają opis cherubów, jednak każde z nich ma 6 skrzydeł co by wskazywało na Serafiny. Można przyjąć, że zwierzęta dniem i nocą wychwalające Pana Boga to Serafiny i mają one wygląd podobny do cherubów albo są to cheruby z większą liczbą skrzydeł. Z drugiej strony Pan Bóg zasiada na cherubach tak więc w trakcie podróży raczej cheruby nie wołają Święty, Święty, Święty a jest wyraźnie napisane, że zwierzęta dniem i nocą tak mówią. Ja jestem za przyjęciem propozycji drugiego opisu Serafinów w Piśmie Świętym ale wybór pozostawiam każdemu indywidualnie.

Przed tronem - niby szklane morze podobne do kryształu, a w środku tronu i dokoła tronu cztery Zwierzęta pełne oczu z przodu i z tyłu: Zwierzę pierwsze podobne do lwa, Zwierzę drugie podobne do wołu, Zwierzę trzecie mające twarz jak gdyby ludzką i Zwierzę czwarte podobne do orła w locie. Cztery Zwierzęta - a każde z nich ma po sześć skrzydeł - dokoła i wewnątrz są pełne oczu, i spoczynku nie mają, mówiąc dniem i nocą: Święty, Święty, Święty, Pan Bóg wszechmogący, Który był i Który jest, i Który przychodzi.” (Ap 4,6-8)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz